Ćirilica je veoma lepo pismo. To govore i fontovi koje smo prikupili i čiji pregled možete pronaći na ovim stranicama. U pitanju su isključivo Unicode fontovi, tako da ćirilična slova možete dobiti upotrebom srpske ćirilične tastature - Serbian (Cyrillic) na vašem uređaju.

Ovde prikazani fontovi podržavaju ispravan srpski kurziv. To znači da će slova b, g, p, d i t u italic stilu imati srpske umesto ruskih varijanti.

Posebno izdvajamo pisane ćirilične fontove i crkvene fontove.

Iako se većina fontova može besplatno preuzeti, savetujemo vam da proverite njihovu licencu i uslove korišćenja pre bilo kakve komercijalne upotrebe.

Prikazujem 46 - 60 od ukupno 129 fontova

Gentium

SIL International (2014)
 • Regular
 • Bold
 • Italic
 • Bold Italic
Gentium - Regular
Gentium - Bold
Gentium - Italic
Gentium - Bold Italic

Gugi

Ana Prodanović (2023)
 • Regular
 • Bold
 • Italic
 • Bold Italic
Гуги - Regular
Гуги - Bold
Гуги - Italic
Гуги - Bold Italic

Influ BG

Stevan Ivić (2014)
 • Regular
 • Bold
 • Italic
 • Bold Italic
Инфлу БГ - Regular
Инфлу БГ - Bold
Инфлу БГ - Italic
Инфлу БГ - Bold Italic

Istok Web

Andrey V. Panov (2014)
 • Regular
 • Bold
 • Italic
 • Bold Italic
Istok Web - Regular
Istok Web - Bold
Istok Web - Italic
Istok Web - Bold Italic

Kapak

Anke Klajn, Nebojša Ѓeleveski, Vlatko Hristov, Goce Veleski (2013)
 • Bold
Капак - Bold

Kigelia LGC

Mark Jamra, Neil Patel (2018)
 • Regular
 • Bold
 • Italic
 • Bold Italic
Kigelia LGC - Regular
Kigelia LGC - Bold
Kigelia LGC - Italic
Kigelia LGC - Bold Italic